ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ผลการแข่งขันงานเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน สพม.19 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย

ประเภท

รายชื่อนักเรียน

รางวัล

การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-6

นายภาคภูมิ ดีบุรี

อันดับ 1 (เหรียญทอง) 

นายทศพร สุขเสริม

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor

นางสาวจิตติมา สิงห์สถิตย์

อันดับ 3 (เหรียญทอง)

นางสาววิภารัตน์ ด่อนแผ้ว

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

เด็กชายร่มธรรม ศรีณรงค์ฤทธิ์

อันดับ 3 (เหรียญทอง) 

เด็กชายณกรน์ สามกองงาม